• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SLOVENSKO.sk

Kontakt:

Územné plány

Napíšte nám:

Aktuality

ZMENA ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU

Od 1.9.2017 sa v našej obci uskutoční zmena v organizácii zberu separovaného odpadu a to zavedením vrecového zberu, ktorý iniciovala a financuje spoločnosť NATUR-PACK, a.s.. Každá domácnosť dostane vrecia a zvozový kalendár.

Zoznam aktualít

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov pod el. vedením
Zápis deti do 1. ročníka
VOĽBY PREZIDENTA SR -Informácia pre voliča - viď.DOKUMENTY
VOĽBY PREZIDENTA SR - Oznámenie emailovej adresy pre žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
VOĽBY PREZIDENTA SR - Oznámenie o delegovaní do OkVK
OPTIKA V OBCI

ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2019
OZNAM
PONUKA PRÁCE